fbpx

Polityka prywatności

Polityka Prywatności JAVIPS

Obowiązek informacyjny:

1. Administratorem strony jest: Fundacja Javips z siedzibą przy ul. Więckowskiego 1A/4, 70-411 w Szczecinie.

2. Informujemy, że rejestrując się na wydarzenie, zapisując do newslettera i kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe.

3. Gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

4. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Na stronie masz możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.

6. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook oraz LinkedIn.

7. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Więcej informacji:

1. Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Fundacja Javips z siedzibą przy ul. Więckowskiego 1A/4, 70-411 w Szczecinie.

2. Twoje Prawa

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś/aś

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

Informujemy również, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

By zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy wyślij wiadomość na adres: hello@javips.pl.

3. Bezpieczeństwo

1. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmioty, z usług których korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz naszych partnerów czyli podmioty wspierające organizację wydarzenia.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów (Fundację JAVIPS) wydarzenia

 • w celu stworzenia listy uczestników wydarzenia oraz jego promocji i działań komunikacyjnych, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia),
 • w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera.

Twoje dane osobowe po uzyskaniu twojej wyraźnej zgody będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez partnerów wydarzenia zgodnie z art. 6 § 1 pkt. RODO.

a) Consileon Polska SP. z o.o., ul. Cyfrowa 8, 71-441 Szczecin

b) Magnetic Point Sp. z o.o., ul. Więckowskiego 1A/3, 70-411 Szczecin

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

5. Cele i czynności przetwarzania

1. Rejestracja uczestnika

1. Rejestrując się na wydarzenie należy podać dane niezbędne do wzięcia udziału w konferencji, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, oraz link do profilu na portalu linkedin bądź github. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na wydarzenie.

Dane przekazane w związku z rejestracją na wydarzenie, przetwarzane są w celu umożliwienia wejścia uczestnikowi na konferencję oraz dla celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji JAVIPS jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach video wykonanych podczas konferencji JAVIPS bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w telewizji, prasie i Internecie, w tym na stronie internetowej Konferencji poda adresem www.javips.pl, serwisach otwartych, zamkniętych oraz na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp.

2. Newsletter

Zapisanie się do newslettera wymaga podania swojego adresu e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

3. Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jeżeli podlegała archiwizacji, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona www.javips.pl podobnie jak inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, w celu analizy ruchu na stronie, zapewniania funkcji społecznościowych oraz korzystania z narzędzi marketingowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, masz możliwość zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Google Analytics

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi. Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej usługi w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek zapobiega udostępnianiu przez Google Analytics kodu JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) w Google Analytics na temat aktywności odwiedzin. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności w Google, odwiedź stronę internetową Google poświęconą prywatności i warunkom: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka dotycząca nieletnich

Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat (“Dzieci”). Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że pobieramy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy należyte kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

back to top