fbpx

Magnetic Point

Magnetic Point od 15 lat działa na rynku usług i tech­no­lo­gii inter­ne­to­wych, realizując aplikacje webowe, portale, systemy e-commerce oraz aplikacje mobilne. Dotychczas firma stworzyła kil­ka­set pro­jek­tów, m.in. dla takich marek jak: BIC, TVP (Voice of Poland), Fota, Unity Line, Ehrle, Port Szcze­cin-Świ­no­uj­ście, Point-Group, Roch­star czy Puc­cini. Magnetic Point rozwija także wła­sne start-upy i przed­się­wzię­cia inter­ne­towe. Firma jest człon­kiem Rady ds. Kom­pe­ten­cji Absol­wen­tów Wydziału Infor­ma­tyki ZUT w Szcze­cinie oraz Kla­stra. IT, w ramach któ­rego podej­muje dzia­ła­nia na rzecz roz­woju branży IT w Szcze­cinie.

WSPÓŁPRACA Z COGNIFIDE

Od 2012 roku Magnetic Point współpracuje z brytyjsko-polską firmą Cognifide na zasadach partnerskich, uczestnicząc w wytwarzaniu zaawansowanych projektów internetowych opartych o systemy CMS. Współtworzy rozwiązania w oparciu o platformę Adobe Experience Manager dla największych światowych marek, takich jak Ford, Lincoln, Virgin Media, Coutts, Investec, Barclays, Novo Nordisk, Chivas, GSK. W codziennej pracy korzysta z metodyk zwinnych, szczególnie ze SCRUMa.

OSTATNIE REALIZACJE

Współ­praca z tak dużym part­ne­rem jak Cogni­fide umożliwia reali­zację pro­jek­tów dla naj­więk­szych klientów, o globalnym potencjale i zasięgu, roz­sze­rze­nia usług oraz roz­woju od strony tech­no­lo­gicz­nej. W ostatnim czasie w Magnetic Point powstał zespół, który współtworzył projekty dla marki Ford. Zadaniem było przygotowanie zaawansowanych narzędzi, które zostały wykorzystywane do tworzenia aplikacji internetowych dla giganta amerykańskiej motoryzacji. Więcej dowiesz się z artykułu: http://bit.ly/MP-Ford

JAK PRACUJEMY?

Zespół Magnetic Point to osoby pełne pasji, zaangażowania i chęci do działania. Team jest częścią większych zespołów, które tworzą osoby z Poznania, Szczecina, Wrocławia, Bydgoszczy i Londynu. Na co dzień pracownicy komunikują się zdalnie, w języku angielskim i polskim, a w kluczowych dla projektów etapach spotykają się też osobiście, zarówno w Poznaniu, jak i Londynie. Zespół Magnetic Point pracuje w samym sercu Szczecina, w nowoczesnej kamienicy. Do dyspozycji pracowników oddane są klimatyzowane, komfortowe przestrzenie biurowe oraz pomieszczenia przeznaczone na pracę koncepcyjną oraz odpoczynku w przerwach od wykonywania obowiązków. Firma dba również o integrację zespołu zapewniając budżet na imprezy, wyjścia oraz własne inicjatywy.

W związku z rozszerzaniem działalności firma poszukuje kolejnych osób, które dołączą do 25 osobowego zespołu. Obecnie na stronie Magnetic Point znaleźć można oferty pracy na stanowiskach Front-end DeveloperSoftware Engineer (JAVA)QA Engineer, Technical Project Manager i Devops Engineer. Praca przy międzynarodowych projektach to z pewnością szansa rozwoju zawodowego dla szczecińskich specjalistów IT.

back to top